• Chủ đầu tư: Anh Hào
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Diện Tích: 150m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *