• Chủ đầu tư: Anh Tuyển
  • Địa Chỉ: Mỹ Đình
  • Diện tích 150m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *