VIDEO DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG 

Video dự án mà Panama Design đã tham gia thi công và sản xuất. Mọi thông tin xin liên hệ: 1800 888 808.

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Chủ Đầu Tư: Ông Nam
 • Địa Chỉ: TP Ninh Bình
 • Diện Tích: 15000m2
 • THời Gian Hoàn Thành: 12 tháng
 • Chi Phí: 150 Tỷ

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Chủ Đầu Tư: Bà Tâm
 • Địa Chỉ: TP Ninh Bình
 • Diện Tích: 250m2
 • THời Gian Hoàn Thành: 12 tháng
 • Chi Phí: 80 Tỷ

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Chủ Đầu Tư: Ông Nam
 • Địa Chỉ: TP Ninh Bình
 • Diện Tích: 15000m2
 • THời Gian Hoàn Thành: 12 tháng
 • Chi Phí: 150 Tỷ